wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna ? Regulamin
Kontakt
  • OSTRZALNIA Jerzy Bujnowski
  • "OSTRZALNIA"
    Jana Kochanowskiego 19
    11-440 Reszel
    NIP: 7411411537
  • E-mail:biuro@ostrzalnia.pl
  • Telefon691663243

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ostrzalnia.pl prowadzony jest przez firmę "OSTRZALNIA" Jerzy Bujnowski, ul. Jana Kochanowskiego 19, 11-440, tel. 691663243, e-mail: biuro@ostrzalnia.pl , NIP 7421411537, wpisaną do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej przez Ministra Gospodarki.

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Informacje zawarte na stronie www.ostrzalnia.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. Umowa kupna sprzedaży zostaje zawarta w momencie odbioru przez Klienta zakupionego towaru.

 

§2. ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ostrzalnia.pl, mailowo na adres e-mail biuro@ostrzalnia.pl.

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 2 dni robocze

4. Czas realizacji zamówienia podany jest na podstronie konkretnego produktu.

5. Termin wysyłki – liczba dni określająca czas wysyłki towaru od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu lub w przypadku płatności za pobraniem od momentu potwierdzenia zamówienia.

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

6. Sposób zapłaty wybiera klient. Zapłata za kupiony towar może odbyć się poprzez: płatność przy odbiorze, płatności internetowe obsługiwane przez serwis tpay.com lub poprzez standardowy przelew na konto bankowe MBANK nr: 18 1140 2004 0000 3102 4353 3622

§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. 

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

3. Oprócz 10-cio dniowego terminu ustawowego Sklep umożliwia odstąpienie od umowy w ciągu kolejnych 10 dni. 

4. Klient, który decyduje się zwracać towar w trybie wskazanym w punkcie 3 tj. w ciągu kolejnych 10 dni po zakończeniu terminu ustawowego czyli między 11, a 20 dniem od otrzymania towaru zobowiązany jest poinformować Sklep o chęci zwrócenia towaru oraz przesłać w tym terminie do sklepu pisemne odstąpienie od umowy wraz z towarem i dowodem zakupu, a podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, zawierać wszystkie elementy które posiadał w momencie sprzedaży, bez jakichkolwiek śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym niezniszczonym opakowaniu oraz nadający się do ponownej sprzedaży. 

5.  W przypadku zwrotu o którym mowa w trybie wskazanym w punkcie 3 Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

§6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego. 

2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sklepu. 

3. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty dostarczenia kompletnej przesyłki. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu.

§7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Istnieje możliwość zapisania się do newslettera. Zapisanie się do newslettera naszego sklepu oznacza akceptację na otrzymywanie informacji i wiadomości reklamowych od właściciela sklepu.

3. Dane osobowe Klientów nie będą bez ich zgody przetwarzane przez Sklep. Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia proszone są o nie dokonywanie zamówień w Sklepie. 

4. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@ostrzalnia.pl, zadzwonić pod numer telefonu komórkowego 691663243 lub wysłać wiadomość poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „kontakt” na stronach sklepu.

5. Sklep oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu i ochrony danych osobowych Klientów.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 22.12.2013


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
J0dFXTBRZnVQ:K98/7TTpu8Evb4KG